Det finnes flere former for etterisolering av fasader.

Dette kan utføres med luftet kledning, mineralull eller Eps-plater alt ettersom hvilke krav som stilles av bygget.

Etterisolering av bygninger gjør at man minsker varmetapet samtidig som man reduserer risikoen for fuktskader og råte. Fuktskader og råte er vanlig når isoleringen begynner å bli gammel, eller om etterisoleringen er gjort feil. Ved høyt varmeutslipp på tak vil man ofte oppleve å få store istapper ​hengende ned fra takrenner.

Denne effekten kommer av at snøen smelter og renner ned fra taket. Ved å etterisolere taket vil man kunne redusere varmen som slippes ut og beholde denne inne i bygningen.

Å etterisolere en bygning vil alltid være lønnsomt, og som oftest vil kostnadene kunne tilbakebetales allerede etter få år. Tilbakebetalingen kommer som en ren energigevinst da man sparer varmetap og dermed strømutgifter. Dette er spesielt aktuelt om vinteren når strømprisene er på sitt høyeste.

​Kirkestuen AS har 30 års bransjekunnskap med erfaring av fasade og isoleringsarbeid på borettslag og sameier.

kirkestuenas