Kirkestuen sin maleravdeling har opparbeidet seg bred erfaring fra de fleste typer malejobber.Vår maleravdeling utfører alle typer utvendig og innvendig malerarbeid.

Mange av våre oppdrag er utvending maling av murbygninger, gårdsrom ,trapperom og inngangspartier. I tillegg utfører våre malere og malermestere en rekke innvendige malerarbeider av kontorlokaler og næringseiendom.

Stolte håndtverkere

Blant våre malere settes faglig stolthet høyt og det legges mye arbeid i å bevare og videreformidle gamle teknikker og materialkunnskap til yngre ansatte. Kirkestuen AS har som filosofi å bringe faget videre til yngre generasjoner.

Avdelingen utfører også restaurering av eldre trebygninger og kan benytte gamle dekorative teknikker. Dette gjøres av egne ansatte og gode samarbeidspartnere.

Enten du har behov for maling av kontorer, renovering av trapperom eller tradisjonelt dekorarbeid kan våre malere og malermestere tilby faglig kompetanse.

Utvendig og innvendig maling av bl.a:

  • Fellesarealer
  • Vinduer
  • Kontorer
  • Trapperom og –oppganger
  • Næringseiendom
  • Spesialarbeider
  • Stuccolustro
kirkestuenas

HAR DU ARBEIDER DU SYNES DET ER VANSKELIG Å FINNE LØSNINGER PÅ, SPØR OSS.