Malingsfjerning utføres av Kirkestuen AS både med kjemikalier, kalkblåsing, sandblåsing og IR-varme.
I flere år ble det utført overflatebehandling av byens fasader med produkter som var for diffusjonstette, dette medfører at pussen blir skadet og kalkpussen forvitret.
Kirkestuen AS har bred erfaring fra alle typer fjerning av maling, og på alle underlag. Som oftest får det siste påførte malingslaget skylden for at malingen flasser/skaller av, mens det i virkeligheten er det første laget som ikke lenger gir feste. Malingen eldes, og med tiden blir det et tykt lag med ulike malingstrøk som gjør festeevnen dårligere. Dette medfører også at fukt magasinerer seg i tegl og puss, som hindrer diffusjonsvandring i fasaden.
Dette kombinert med dårlige tekniske løsninger mellom tak og fasade er i all hovedsak årsak til nedfall av mur og puss, som potensielt kan føre til personskade ved nedfall.
Dette kommer vanligvis i perioder med mye nedbør og vekslende temperaturer fra mildt til kaldt.Fukten fryser, volumet øker og sprenger puss og mur ut av veggen, som faller ned fra relativt store høyder.
Etter utført malingsfjerning, får man muligheten til å starte oppbyggingen på nytt med tidsriktige materialer som feks kalk puss og silikat/kalk maling som er mineralske og gir god diffusjonsåpenhet i murfasadene

Speedheater 1100 IR-varmer er et arbeidsbesparende verktøy ved malingsarbeider både ute og inne. Verktøyet er utmerket til renovering av vinduer,paneler etc fordi det løsner både kitt og maling samtidig.
Renovering med Speedheater er en omkostningsbesparende og miljøvennlig metode.

Speedheater-metoden er dessuten skånsom mot treverket og anbefales av riksantikvaren i Norge, Sverige og Finland.

Wergelandsveien 21