Kirkestuen AS har gjennom 30 år i bransjen opparbeidet seg en unik spisskompetanse på rehabilitering/restaurering av tak og fasader. Ofte i forbindelser med kompliserte fasaderehabiliteringer med murerarbeider i Oslo området

Kirkestuen har dermed opparbeidet seg et godt samarbeid med antikvariske myndigheter og trekker veksler på de beste i bransjen for å finne optimale løsninger for deres prosjekt, være seg komplisert eller av enklere utførsel.

Fasaderehabilitering er et utfordrende segment innen murerarbeid da mye av skadene i fasaden ofte ligger skjult av tette malinger og at teglstein er dekket av puss.

Når man skal utbedre eldre fasader er det viktig å ha produktkjennskap og erfaring for å velge rett rehabiliteringsmetode. Murmørtel og murstein må være av rett kvalitet og utføres riktig, da det er benyttet ulike produkter fra ulike byggeår og ulikt vedlikehold opp igjennom. Det er svært viktig å benytte mørtel som er av riktig styrke, slik at reparasjoner ikke sprekker opp mot eksisterende flater, eller at pussen er for hard for underlaget så den sprenges opp. Dette synes vi er spennende oppgaver. Ofte er det sammensatte prosjekter vi utfører, da kommer også skifer- og forblendingsarbeid inn som en naturlig del av oppdraget.

Fasaderehabiliteringsarbeider:

  • Kjemisk rens av maling
  • Sandblåsing
  • Tradisjonelle mur og pussarbeider
  • Stukkaturarbeider
  • Gipsarbeider
  • Antikvariske arbeider
  • Fasademaling
kirkestuenas