Hasselgården

Hasselgården er blitt tilbakeført i stor grad uten oppbygging av tårn. Hasselgården ligger på hjørnet av Kirkeristen og Torggata, ble tegnet av arkitekt Carl Michaelsen, og oppført i 1902. Den ble i 1970 bekledd med betongelementer fordi tilstanden på fasaden under som opprinnelig var bygget i en form for promt-sement eller tilsvarende. Dagens eier ønsket en tilbakeføring så lik [...]

Dronningen

Dronningen er oppført på et skjær og sto ferdig i 1931 tegnet av arkitektene Andreas Bjercke og Georg Eliassen med utkastet «Hus og Havn». Kirkestuen AS fikk tilliten av Sundt AS til å foreta refundamenteringen av all bærende betongstruktur/konstruksjon under bygget. Dette har vært et enormt prosjekt hvor vi i samarbeid med Multiconsult har funnet gode løsninger for underfundamentering [...]

Kongensgate 31

Fasadene i Kongens gate 31 er rehabilitert etter massiv forvitring av steinen den er bygget med. Det var stor fare for nedfall pga forvitring av innfestning og korrosjon av disse. Fasadestein er etterforankret. Vi har utført rens av stein med skånsom kalkblåsing,utskifting av kalkfuger, utskjæring av forvitret stein og innsetting av ny identisk stein. Varighet [...]

Wøyen Gård

På Wøyen gård har vi utbedret takene og brukt gammel stein som fortsatt var intakt. Råttent treverk er skiftet ut, det er lagt på nye lekter og beslag. Nedløpsrør og takrenner er nye, men ført opp i en stil som passer til resterende bygningsmasse. Wøyen gård er en av de eldste gårdene i Bærum og [...]

Egertorget

Tak og fasaderehabilitering: Kjemisk malingsfjerning og oppbygging av alle ødelagte og forvitrede detaljer. Fasader malt med Silikat maling. Alle beslag og overganger er utført for å få riktige tekniske løsninger! Se spesielt inngangsparti, dette er tilbakeført med Promtsement og teknikk og arbeider er utført er likt restaureringen av Oscarshall. Fasadefarger er gjenskapt i samarbeid med [...]