På Wøyen gård har vi utbedret takene og brukt gammel stein som fortsatt var intakt. Råttent treverk er skiftet ut, det er lagt på nye lekter og beslag. Nedløpsrør og takrenner er nye, men ført opp i en stil som passer til resterende bygningsmasse. Wøyen gård er en av de eldste gårdene i Bærum og har i dag den største samlingen av fredede bygninger i kommunene.