Ole Chr Kirkestuen har siden 1993 vært med på å prege byens fasade rehabiliteringer.

​Ole Chr Kirkestuen er utdannet malermester, gått Oslo Handelsgymnasium og har opparbeidet seg en unik spisskompetanse på rehabilitering/retaurering av tak og fasader.

Ole Chr Kirkestuen har opparbeidet seg et godt samarbeid med antikvariske myndigheter og trekker veksler på de beste i bransjen for å finne optimale løsninger for deres prosjekt.