Tak og Fasaderehabilitering

Tak og fasaderehabilitering bør sees på som en totalitet! Det er svært ofte årsaken til fasade skader ligger i overgangs problematikken mellom tak og fasader! Kirkestuen as har spesialisert seg på dette feltet og tilbyr omfattende inspeksjon og kontroll med bla droneflyvning og inspeksjon med lift/kran der dette er nødvendig!

Vi ser i økende grad behovet for å sikre fasader og tak der det er stor risiko for nedfall som kan få fatale konsekvenser!